Täysi-ikäistyneen Nooa Säästöpankin alkuvuosi sujui erinomaisesti

Nooa Säästöpankin puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021

Nooa Säästöpankin puolivuotiskatsaus.

Nooa Säästöpankki on urbaani kyläpankki ja yksi Suomen parhaista työpaikoista. Pankki täytti tänä vuonna 18-vuotta. Täysi-ikäisyyden kunniaksi henkilökuntamme ideoi suunnittelukilpailussa mainoksen, jossa tuotiin esiin arvojamme, rehti, rohkea ja ketterä. Se nähtiin Helsingin Sanomien etusivulla ja digikanavissamme.

Useimmiten pankin nimi nousee julkisuudessa esiin silloin, kun keskustellaan asumisen kokonaisuudesta, kodin vaihdosta asuntosijoittamiseen. Nooa Säästöpankin toimitusjohtaja Esa Jäntti iloitsee siitä, että kestävän kehityksen ja ekologisten valintojen merkitys korostuu myös asuntokaupassa ja asumisessa. ”Kestävän kehityksen valinnat ovat samalla valintoja hyvän riskienhallinnan ja taloudellisen vakauden puolesta”, toteaa Jäntti. ”Säästämisen ja varautumisen viesti kuullaan nyt paremmin kuin ennen. Meidän tärkein tehtävämme Säästöpankissa on olla asiakkaan puolella.”

Pankin liiketoiminta kehittyi alkuvuonna hyvin. Talletukset kasvoivat 8,5 % viimeisen 12 kk:n aikana ja olivat kesäkuun lopussa 612,7 miljoonaa euroa. Luotonannossa uusien luottojen määrä on kasvanut tasaisesti. Luotto-kannan määrä supistui matalien korkojen edesauttamana hieman 12 kk:n takaiseen, 1,7 %. Koko luotonanto sisältäen välitetyt luotot oli kesäkuun lopussa 800,6 miljoonaa euroa. Kannattavuus kehittyi suotuisasti huolimatta koronapandemiasta aiheuttamista haasteista ja varautumisesta tulevaan.

Pankin asiakaskunta muodostuu pääasiassa yksityisasiakkaista sekä yrittäjistä, ammatinharjoittajista ja pienyrityksistä. Pankin kaikesta antolainauksesta asuntovakuudellista on 90 % (92 % kesäkuussa 2020). Nooa Säästöpankin omistavat toiset säästöpankit.

Suomen taloustilanne

Suomen talous on pärjännyt muita Euroopan maita paremmin koronakriisissä. Suomen BKT:n laski 2,8 % vuonna 2020, mikä on selvästi vähemmän kuin euroalueella keskimäärin. Kuten muuallakin, myös Suomessa aktiviteetin pudotus on ollut suurinta palvelusektorilla. Teollisuus ja rakentaminen ovat pitäneet pintansa hyvin koronan aikana ja vähittäiskauppa on jopa hyötynyt koronasta. Korona on siis kohdellut eri alojen yrityksiä kovin eri tavoin. Maailmantalouden elpymisen käynnistyminen heijastuu jo Suomenkin talouteen. Yritykset ovat ainakin pintapuolin selvinneet koronasta kohtuullisen hyvin. Myös kotitaloudet ovat kokonaisuutena selvinneet kriisistä hyvin. Työttömyys on hieman noussut, mutta pelättyä massatyöttömyyttä ei ole nähty. Kotitalouksien palkkasumma on keväällä 2021 ollut jo korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä vuonna 2019. Yksi koronakriisin ilmentymä on se, että kotitalouksien säästämisaste on noussut. Tämä mahdollistaa ripeän kulutuksen elpymisen, kun rajoitustoimia asteittain puretaan.

Nooa Säästöpankin puolivuosikatsauksen avainluvut

  • Vakavaraisuussuhde, %: 22,9 (20,71)
  • Liikevoitto (1 meur): 1,2 (-0,3)
  • Koko luotonanto (1 meur): 800,6 (814,2), josta välitettyjä luottoja 261,2 (268,0)
  • Tase (1 meur): 820,9 (865,9)
  • Oma pääoma ja varaukset (1 meur): 67,8 (65,9)

 

(suluissa olevat luvut ovat vertailukaudelta 1.1.-30.6.2020)

 

Lue koko puolivuosikatsaus täältä

Kirjoitettu
Tyyppi
Uutinen
Julkaisija
...