Gratis tips till småföretagare – välkommen till programmet Vill förnya dig

Varje företagare vet att konkurrensen är hård. För framgång behövs kontinuerlig förnyelse och utveckling av affärsverksamheten. Programmet Vill förnya dig ger små och medelstora företag råd i dessa utmaningar.

Sparbanken deltar som programmets viktigaste samarbetspartner. ”Vi vill genuint hjälpa traditionella småföretagare att förnya sig. Dessutom upplever vi också att vi har en viktig samhällelig uppgift i att hjälpa företagare att vara framgångsrika även framöver”, berättar Kari Suutari, direktör för arbetet med företagskunder inom Sparbanksgruppen. 

Vad handlar programmet Vill förnya dig om? 

Programmet Vill förnya dig är en fortgående stig, inte bara en serie enskilda händelser. Varje företag och företagare kan komma med på det sätt de anser vara bäst. Via programmet blir du en del av ett aktivt samfund, du kan nätverka och får verktyg och vägledning för ditt företag såväl per e-post som via webbsidor och sociala medier. 

Programmet innehåller avgiftsfria evenemang för företagare. Evenemangen består av workshoppar som leds av experter och som ger dig konkreta verktyg och inspiration till förnyelse. En viktig del av evenemangen är också nätverkande med andra företag i samma situation. De bärande temana i hela programmet är företagets ekonomiska välfärd samt personalens och företagarens välbefinnande. Vid evenemangen Vill förnya dig behandlas även andra aktuella teman såsom försäljning, användning av data och digitalisering. Prioriteringarna varierar från region till region. Evenemangen på våren 2020 kommer troligen att få en fortsättning, håll ögonen öppna för mer information!

Anmäl dig nu! 

Anmäl dig på adressen https://www.tahdouudistua.fi/ilmoittaudu/, så får du med e-post mer information om programmet. Deltagarna får cirka en gång i månaden ett nyhetsbrev där det till exempel berättas mer om evenemang och verktyg inom programmet.   

Under programmet ordnas gratis företagarevenemang på många orter. Till evenemangen ska du anmäla dig separat. 

Regionala startevenemang våren 2020:

Kuopio 23.1.2020
Karleby 4.2.2020
Lahtis 5.2.2020
Jyväskylä 12.2.2020
Björneborg 13.2.2020
Åbo 4.3.2020
Tammerfors 12.3.2020
Huvudstadsregionen 17.3.2020
Uleåborg 19.3.2020
Tavastehus, tidpunkt meddelas senare

Närmare tidpunkter och platser för startevenemangen meddelas senare.

Viktigaste samarbetspartner i programmet Vill förnya dig: Sparbanken, LokalTapiola, Elo och Innovestor Ignite.

I programmet deltar också ett stort antal regionala partner.

 
Kategorier

Intressant just nu