Kasvu kehittää ja vakauttaa yritystoimintaa

Yritystoiminnan kasvattaminen ja kasvu ovat yrityksen elinehtoja. Kasvun avulla huolehditaan siitä, että yritys täyttää tehtävänsä ja että sen perusta pysyy vankkana. Yrityksen kasvu voi keskittyä niin liiketoiminnan, osaamisen kuin henkilöstömäärän kasvuun, ja sen tavoitteluun kannattaa sitoutua kaikenkokoisissa ja -ikäisissä yrityksissä.

Säästöpankin brändikuva.
Sen lisäksi, että kasvu kehittää ja vakauttaa yritystoimintaa, sen vaikutukset eivät jää ainoastaan yritykseen. Talouden uudistuminen ja tervehtyminen tarvitsevat kasvavia yrityksiä kaikilla toimialoilla. Kasvun yhteiskunnallinen merkitys on siis varsin suuri, eikä pelkästään taloudellisesti: Kasvu tuottaa inhimillistä hyvää myös välittömästi esimerkiksi lisääntyneinä henkilötyövuosina.

Yrityksen toiminnan kasvattaminen on mahdollista

Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma toimii jokaisen yrittäjän käsikirjana. Sitä täydentää jatkuva ja laadukas strateginen työ, jonka avulla asetetaan liiketoiminnan tavoitteet sekä keinot saavuttaa ne. Strategian laadintaan kannattaa sitoutua, sillä sellainen aivan jokaisella yrityksellä on. Yritys omalla toiminnallaan valitsee itse, johtaako yritys strategiaa vai strategia yritystä. Jälkimmäisessä tapauksessa yrityksen johtaminen perustuu lyhytnäköisiin ratkaisuihin sekä hallitsemattoman reagointiin.

Kasvu on osa laadukasta strategiatyötä ja sen tarkoituksena on varmistaa yrityksen elinvoima myös pitkällä aikavälillä. Kasvu ei ole jotakin sellaista, jota kannattaa tavoitella myöhemmin – siihen pitää sitoutua välittömästi. Kasvutavoitteet vastaavat parhaiten kysymykseen siitä, miksi yritys on olemassa.

Kasvun edellytyksenä ovat investoinnit

Investoinnit voivat kohdistua itse ydinliiketoimintaan, uuden liiketoiminta-alan kehittämiseen, markkinointiin tai esimerkiksi henkilöstöön. On tärkeää, että yritys kykenee tarkastelemaan eri kasvun mahdollisuuksia myös muuttuvassa toimintaympäristössä.

Investoinnit vaativat rahaa. Heikentynyt taloustilanne koskettaa myös yrityksiä. Säästöjä ei ehkä uskalleta investoida ja kasvu pysähtyy tilanteessa, jossa sitä kannattaisi edistää. Mikäli elintärkeät investoinnit jäävät tekemättä, niin hankalat ajat voivat pitkittyä. Kasvustrategiaa noudattaessa kannattaa tutkia mahdollisuus rahoittaa kasvua ulkopuolisen rahoittajan avulla.

Säästöpankin yrityslaina sopii kaikenkokoisiin investointeihin

Säästöpankin yrityslaina räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja tavoitteisiin. Lainan määrään ja takaisinmaksuaikaan vaikuttavat yrityksen vakavaraisuus, kannattavuus sekä maksuvalmius. Lainaa voidaan käyttää kaikenkokoisiin investointeihin. Tärkeintä on, etteivät yritykset hylkää suunnitelmiaan vaan etsivät ratkaisut niiden toteuttamiseksi. Investointeja rahoitettaessa on tärkeä muistaa nyrkkisääntö siitä, että mikäli investoinnin odotetut tuotot ovat prosentuaalisesti mitattuna suuremmat kuin investoinnin kustannus, investointi kannattaa aina tehdä.

Viime vuosina olemme viimeistään oppineet sen, ettei tämän hetken vakaudella voi ennustaa tulevaa. Nousu- ja laskukaudet seuraavat toisiaan, mikä tälläkin hetkellä konkretisoituu. Siksi on tärkeää, että riskejä ennakoidaan ja että niihin varaudutaan.

Lainaturva pienentää taloudellista riskiä

Yrityslaina on viisasta suojata lainaturvalla, joka pienentää yrittäjän taloudellista riskiä silloin, kun investoinnit rahoitetaan lainalla. Lainaturva suojaa odottamattomien tilanteiden varalta. Säästöpankki Balanssin Firmaturvalla voidaan vakuuttaa yrityksen avainhenkilöt vakavan sairauden, tapaturmaisen työkyvyttömyyden tai kuoleman varalta ja siten taata, että tragediankin tapahtuessa yrityksen jatkuvuus on taattu.

Viime aikojen taloustilanne on myös kirkastanut sen, että korkojen nousuun kannattaa varautua. Kiinteän koron tai korkoputken liittäminen yrityslainaan parantaa yrityksen vakautta, sillä tällöin korkokustannukset voidaan ennustaa ennakkoon.

Investointeja ei siis kannata jäädyttää eikä kasvua jättää tavoittelematta. Kokonaistaloudellista etua kannattaa vaalia kasvustrategiassa pysymisellä. Yrityslainan lisämekanismien avulla investointiin liittyviä riskejä voidaan merkittävästi pienentää ja yrityksellä on mahdollisuus keskittyä ydintehtäväänsä.

Kiinnostaisiko jutella yrityksesi investointitarpeista? Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun yhteydessä.

Varmistetaan yrityksesi tuloskunto nyt ja jatkossa

Tahdotko yrityksellesi todellisen talouden kumppanin? Mietityttääkö yrityksesi talous ja tuloksentekokyky tai seuraava investointi? Hae mukaan maksuttomaan Yrityksen tuloskuntotarkastukseen.

Tuloskuntotarkastus on tarkoitettu työnantajayrityksille, jotka tahtovat kehittää yrityksensä kannattavuutta ja toimintaa. Tarkastuksen myötä yrityksesi saa Säästöpankin yritysasiantuntijan tiedot ja osaamisen käyttöönsä yhdessä sovittuna ajankohtana.

Lue lisää ja hae mukaan tuloskuntotarkastukseen

Kategoriat
Yrittäjyys

Ajankohtaista