Yrittäjät ovat muita kiinnostuneempia säästämisestä ja sijoittamisesta – eivätkä luota sosiaaliturvaan

Yrittäjät suhtautuvat oman talouden kehittymiseen positiivisesti ja ovat muuta väestöä kovempia säästämään. Mutta mitä muuta Säästämisbarometrin tulokset kertovat suomalaisista yrittäjistä? Tutustu talouskyselyn tuloksiin.

53 % yrittäjistä suhtautuu positiivisesti oman taloutensa kehittymiseen. Tämä käy ilmi Säästöpankin Säästämisbarometrista 2018.

Mitä suomalaisille yrittäjille kuuluu? Säästämisbarometrin 2018 tuloksia 

Syyt yrittäjäksi ryhtymiseen 

 • 65 % yrittäjistä kertoi, että yrittäjäksi ryhtymiseen vaikutti halu tehdä töitä itsenäisesti. 42 %:ille se oli tärkein peruste.
 • 46 % yrittäjistä kertoi yhdeksi yrittäjäksi ryhtymisen vaikuttimeksi sen, että yrittäjyys on tapa saada tehdä juuri sitä mitä haluaa.

Yrittäjät ja säästäminen

 • Yrittäjät suhtautuvat selvästi muuta väestöä positiivisemmin oman talouden kehittymiseen seuraavan 12 kk:n aikana (53 % yrittäjistä vs. 37 % kaikista vastaajista).
 • Säästämisen tai sijoittamisen aloittaminen tai lisääminen on selkeästi suositumpaa yrittäjien keskuudessa (53 % vs. 35 %). Säästämisen ja sijoittamisen syissä yrittäjillä korostuvat erityisesti eläkepäivät, lapset ja lapsenlapset sekä auton osto.
 • Yrittäjät säästävät ja sijoittavat koko väestöä selkeästi enemmän. Joka neljäs yrittäjä säästää yli 200 euroa kuukausittain (koko väestössä 17 %).
 • Säästämis- ja sijoitusmuodoissa yrittäjillä on kaikkia muotoja koko väestöä enemmän säästötilille säästämistä lukuun ottamatta. Esimerkiksi sijoitusasunto on 25 % yrittäjistä, kun koko väestöstä sellainen löytyy 8 prosentilta.
 • Yrittäjät suunnittelevat omaa talouttaan muuta väestöä pidemmälle. Yli 2 vuoden päähän suunnittelee 21 % yrittäjistä (koko väestössä 16 %). 
 • Omistusasumista arvostetaan yrittäjien keskuudessa. Vain 12 % yrittäjistä oli samaa mieltä väittämän "Minulle ei ole tärkeää omistaa omaa asuntoa" kanssa. 

Yrittäjät ja Suomen tulevaisuus 

 • Liki puolet yrittäjistä uskoo, että sosiaaliturva laskee Suomessa tulevaisuudessa huomattavasti.
 • 44 % yrittäjistä on huolestuneita tulevan eläkkeensä riittävyydestä.
 • 24 % yrittäjistä tavoittelee työelämästä pois jäämistä huomattavasti virallista eläkeikää aikaisemmin. 
 • 44 % yrittäjistä pitää kansainvälistymistä pääasiassa myönteisenä asiana.

Yrittäjän lakiasiat 

 • Vain 10 % yrittäjistä on tehnyt testamentin. Testamentin tekemistä on harkinnut 29 % yrittäjistä. Yli kolmasosa, 38 %, ei ole miettinyt asiaa ollenkaan.  
 • 29 % yrittäjistä on tehnyt avioehdon. Vastaava luku kaikista kyselyyn vastanneista oli 17 %.

Säästämisbarometritutkimus toteutettiin internethaastatteluna 30.8.–10.9.2018 ja siihen vastasi 1647 henkilöä.

Tiedote Säästämisbarometrista: Pinttynyt käsitys nuorista joutaa romukoppaan

Tutustu pääekonomistimme Timo Vesalan analyysiin Säästämisbarometrin tuloksista 

 
Kategoriat
Yrittäjyys

Ajankohtaista